Wensengesprek

“Een plek waar aandacht en liefde voelbaar is”

Het wensengesprek

Tijdens een wensengesprek kunt u aangeven wat voor u zo belangrijk is. In een persoonlijk gesprek zullen we met aandacht naar u luisteren en samen met u de mogelijkheden bespreken. Zonder druk van tijd en beperkende emotie zullen we in een persoonlijk gesprek uw eigen wensen rondom uw eigen uitvaart of die van uw dierbare bespreken. Het is al best lastig om nu al na te denken over hoe het straks zou moeten gaan, laat staan als uw nabestaanden dat moeten doen in een tijdsbestek van enkele dagen waarbij ze dan ongetwijfeld hele andere zaken aan hun hoofd hebben.

Op zo’n manier kan een wensengesprek juist rust bieden. Samen kijken we wat er mogelijk is en leggen we vast wat ú wilt en waar uw voorkeur naar uitgaat. U geeft uw nabestaanden hiermee in ieder geval een leidraad zodat ze zich alsdan volledig kunnen overgeven aan het afscheid. Een wensenboek kan u daarbij helpen, het biedt een houvast, een leidraad bij het regelen van een mooi en liefdevol afscheid. Nadat we het samen hebben opgesteld kunt u het desgewenst bespreken met uw familie. Zodra u het goed vindt binden wij het in en krijgt u het definitieve boekwerk mee naar huis. Een digitale kopie hiervan zullen we voor u bewaren. Het boekwerk dient als leidraad voor uw uitvaart. Uw nabestaanden bepalen uiteindelijk in welke mate ze gebruik maken van deze leidraad. Het is in die zin géén testament. Toch zal het hen in vele gevallen rust en steun bieden omdat het uw antwoorden op de vragen zijn die bij een uitvaart onvermijdelijk aan de orde komen.

Een wensengesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos en biedt tevens de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u ons mailen naar: carla.saris@hetgroethuis.nl

Want ieder leven en ieder mens is uniek. En een goed afscheid verdient alle aandacht.

Wilt u graag Hét Groethuis bezoeken of misschien meer informatie?