Carla Saris

“Iemand vroeg mij: ‘Wat is het belangrijkste in je leven?’. Voor mij is dat wel een heel belangrijke vraag als het om afscheid nemen gaat. Mijn ervaring is dat het in afscheid nemen altijd om het leven gaat. Een heel leven – hoe kort ook, van wie dan ook – gaat aan je voorbij.

Ik vind het belangrijk dat ieder er mag zijn, dat het iedereen goed gaat. En dat zijn voor mij de twee belangrijkste uitgangspunten geweest om vorm te geven aan Hét Groethuis. Ik wilde een veilige en laagdrempelige plek creëren waar je – ieder op z’n eigen manier – mag zijn en waar het je goed gaat. Juist als je afscheid neemt, als er verdriet is. In mijn optiek móet het dan goed zijn, je kan het immers niet overdoen.

Zoals elk mens leer ik van het leven en maak ik keuzes. Ik ontwikkelde mij door mijn werk waarin dienstbaarheid en kwaliteit een grote rol speelde. Ik leefde mij uit in vrijwilligerswerk en merkte dat ik overal snel mijn draai vond. Ik haal inspiratie uit de vele vriendschappen en ik geniet van de liefde voor en van mijn gezin.

In het logo van Hét Groethuis zie je de lotus. Deze bloem sluit zich ’s avonds en bloeit ’s morgens weer op. Ik zie het sluiten als afscheid nemen. Het opbloeien staat voor mij voor weer verder kunnen, na góed afscheid nemen.”